Spela schack | Om dataschack | Koda spelbräda | Öppningsspel | Evalueringsfunktion | Draggenerator | Minimax & Alfabeta-reducering | Dragsortering | Slutspel | Schackregler | Javascript | Länkar/referenser

header
Schackregler
Här följer en snabb sammanfattning av schackregler.

Tornet
Tornet kan röra sig horisontellt och vertikalt över spelplanen. Om tornet stöter emot en pjäs av motsatt färg blir den pjäsen utslagen.

Tornets värde brukar sättas så att det är något högre än löparen och hästen.

Löparen
Löparen rör sig diagonalt över spelplanen. Om löparen stöter ihop med någon pjäs av motsatt färg blir denna pjäs utslagen.

Löparens värde brukar betraktas som lika stort som hästens och mindre än tornet.

Drottningen
Drottningen kan röra sig både som tornet och löparen, dvs både horisontellt och vertikalt samt diagonalt över spelplanen. Om drottningen krockar med någon pjäs blir denna pjäs utslagen.

Drottningen är spelets mest värdefulla pjäs bortsett från kungen.

Hästen
Hästen rör sig 2 steg i någon riktning och sedan ett steg åt sidan. Om det står någon pjäs på den ruta dit hästen går så blir den pjäsen utslagen.

Hästen skiljer sig på detta vis lite från hur ovanstående pjäser rör sig.

Hästens värde brukar betraktas som ungefär lika stort som löparens.

Kungen
Kungen kan röra sig ett steg i varje riktning. Om det står något pjäs på någon av dessa rutor så blir den pjäsen utslagen.

Kungen får dock inte ställa sig i en sådan position att kungen är schackad. Kungen kan t.ex. inte ställa sig brevid den andra färgens kung.

Om kungen är schackad så måste kungen flytta sig ur schack. Om kungen inte kan flytta sig ur schack då är kungen schack matt och motparten har vunnit spelet.

Rockad kallas det när kungen byter plats med tornet enligt nedanstående alternativ. Kungen får inte vara schackad och får heller inte passera en schackad ruta. Beroende på vilken sida av kungen man gör rockad kallar man det lång eller kort rockad. Kungen flyttar alltså 2 steg och sedan ställs tornet vid sidan om kungen på andra sidan.Bonden
Bonden rör sig ett steg fram. Vid första steget kan bonden, om önskas, flyttas 2 steg.

 

Bonden skiljer sig från övriga pjäsergenom att den slår ut pjäser genom att gå ett diagonalt steg. Den får enbart göra detta drag i en situation när den slår ut en annan pjäs.

 

Bonden förvandlas också till en valfri pjäs, dock ej kung, när den kommer över till andra sidan bräden. I praktiken väljer man en drottning eller häst.

 

Sen finns ytterligare en möjlighet för bonden som kanske inte är så vanlig nämligen det drag som kallas En Passant.

Det går att använda mot utmanaren om denne flyttar fram en bonde 2 steg (svart i exempel) och då hamnar i höjd med någon av dina bönder. En passant går då till så att du slår snett bakom utmanarens bonde varpå den blir utslagen.Målet med spelet
Målet med spelet är att du skall sätta motståndaren i schackmatt före du själv blir satt i schackmatt. Schackmatt inträffar när kungen inte längre kan flytta sig utan att bli utslagen.

Mer om spelet
Vill du lära dig lite mer studera t.ex. wikibooks lärobok i schack. Fullständiga regler från FIDE hittar du t.ex. här FIDE's schackregler.